top of page

New Phytologist 誌に論文が掲載されました

石川先生、長谷部先生(基生研)との共同研究成果が New Phytologist 誌に掲載されました。An ABCB transporter regulates anisotropic cell expansion via cuticle deposition in the moss Physcomitrium patensLiechi Zhang, Yuko Sasaki-Sekimoto, Ken Kosetsu, Tsuyoshi Aoyama, Takashi Murata, Yukiko Kabeya, Yoshikatsu Sato, Shizuka Koshimizu, Mie Shimojima, Hiroyuki Ohta, Mitsuyasu Hasebe, Masaki IshikawaNew Phytologist (2023) 241 665-675 DOI: https://doi.org/10.1111/nph.19337

 


<基礎生物学研究所プレスリリース>Comentarios


bottom of page